Home > Producten > Risico Tabel Lossingen (RTL)

In het verleden zijn er zes studies verricht naar effecten van het weer en aardmagnetische verstoringen op de thuiskomst van postduiven van wedstrijdvluchten; achtereenvolgens door Joop den Tonkelaar van het KNMI (1972), dr. Günther Schietecat van het KMI in Brussel (1988), dr. Klaus Dornfeldt van de Universiteit Göttingen (1991), Henri Tamboryn van de Belgische MeteoWing Luchtmacht (1992), door de WOWD (2008) en door VWO-6 studenten Corné Verburg en Niek Andries (2018) i.s.m. met de WOWD. Een overzicht van deze rapportages vindt u op de publicatiepagina over het thema De vlucht.

De WOWD heeft de stand van kennis uit deze rapportages samengevat in een eenvoudige Risico Tabel Lossingen (RTL) als praktische handreiking aan lossingscommissies in de duivensport. Op basis van de huidige stand van kennis vat deze RTL samen welke factoren een gunstige, neutrale, ongunstige of zeer ongunstige invloed hebben op de thuiskomst van de duiven. De RTL is voor het laatst geactualiseerd in april 2019 op basis van voortschrijdend inzicht en ervaringskennis (versie 3). Bij het uitbrengen van versie 3 is een begeleidend artikel geschreven door WOWD en IWB.

Het volledige artikel met RTL vindt u hier [PDF, 6.4 MB]

De RTL op A4 formaat vindt u hier [PDF, 170 kB]