Home > Over ons > Geschiedenis

Oprichting

De werkgroep WOWD is eind jaren ’80 van de vorige eeuw, ruim 25 jaar geleden, opgericht op initiatief van dierenarts drs. J. van der Sluis en anderen. Deze oprichters waren zich er van bewust dat het houden van postduiven en het beoefenen van de postduivensport alleen verantwoord en levensvatbaar is wanneer de liefde voor de duif en de eigenwaarde, het welbevinden en de gezondheid van de duif centraal staan. Vervolgens realiseerden zij zich dat voor een verantwoorde duivenliefhebberij wetenschappelijke kennis nodig is over de postduif en bijvoorbeeld zijn behoeften. De WOWD is door de oprichters in het leven geroepen om in die kennis te voorzien.

Dierenarts drs. J. van der Sluis, één van de oprichters van de WOWD

Oud-leden

In het verleden hebben verschillende oud-leden een vrijwilligersbijdrage aan de WOWD geleverd, waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn:

ing. W. (Wiebren) van Stralen, Bantega. Wiebren is landbouwkundige en werkzaam in de periferie van de veehouderij op het gebied van duurzaamheid en milieu. In de WOWD was hij actief als algemeen lid met als expertisegebieden: vogelnavigatie/GPS-technologie, roofvogelpredatie en dierwelzijnsbeleid.

dr. J.J. (Jaap) van Doormaal, Noordhorn. Jaap was tot zijn pensionering werkzaam bij een academisch ziekenhuis als arts interne geneeskunde. In de WOWD was hij actief als secretaris.

ing. J.F. (Koos) Gaiser, Delft. Koos was tot zijn pensionering werkzaam bij een academisch ziekenhuis als assistent onderzoeker immunologie. In de WOWD was hij actief als algemeen lid.

dr. G.A. (Geert) van Oortmerssen, Haren. Geert was tot zijn pensionering werkzaam bij een universiteit als bioloog, studieadviseur en lid van de Dier Experimenten Commissie (DEC). In de WOWD was hij actief als algemeen lid. Geert is gouden-spelddrager/erelid van de NPO.

C.A.M. (Chris) Reizevoort, Nieuwegein. Chris was tot zijn pensionering werkzaam als onderwijzer. In de WOWD was hij actief als secretaris.

drs. J. (Jan) Hooimeijer, Meppel. Jan was als vogeldierenarts werkzaam in een zelfstandige dierenartsenpraktijk. In de WOWD was hij actief als algemeen lid.