Home > Over ons > Taak en werkwijze

Hoofdtaak: van wetenschappelijke kennis naar advies en implementatie

De hoofdtaak van de WOWD is het – gevraagd en ongevraagd – adviseren van Bestuur NPO en de Ledenraad NPO over welzijnszaken bij postduiven. Deze adviezen geeft de WOWD op strategisch niveau bij het ontwikkelen van dierwelzijnsbeleid. Maar adviezen kunnen ook praktisch van aard zijn: bijvoorbeeld wanneer de WOWD technisch onderzoek verricht naar ventilatiesystemen in duivenwagens in relatie tot het leefklimaat voor de duiven. Om gedegen advies te kunnen geven houdt de WOWD de wetenschappelijke literatuur nauwlettend bij en initieert zij zelf onderzoek. Tot slot helpt de WOWD bij het implementeren en communiceren van kennis, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van tools als de Risico Tabel Lossingen (RTL) en het geven van lezingen.

Uitgangspunt

Het inhoudelijke uitgangspunt van de WOWD is dat het houden van postduiven en het beoefenen van de postduivensport alleen verantwoord en levensvatbaar is wanneer de liefde voor de duif en de eigenwaarde, het welbevinden en de gezondheid van de duif centraal staan. De WOWD komt pas tot een advies wanneer de wetenschappelijke kennis voldoende is bediscussieerd en daarover consensus binnen de werkgroep is ontstaan. De functie van lid WOWD is een vrijwilligersfunctie waarbij alleen onkosten worden vergoed. Wetenschappelijke validiteit en onafhankelijkheid staan hoog in het vaandel.

Wetenschappelijke kennis bijhouden

Om gedegen advies te kunnen geven houdt de WOWD nauwlettend bij wat er in de wetenschappelijke literatuur over duiven wordt gepubliceerd. De werkgroep beheert een bibliotheek met honderden boeken en wetenschappelijke artikelen over de postduif en bijvoorbeeld haar gezondheid, fysiologie, gedrag en navigatievermogen.

Toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek

De WOWD initieert ook zelf nieuw onderzoek. Dat onderzoek heeft doorgaans een fundamentele component – gericht op het vergaren van kennis (weten) en inzicht (begrijpen) –  maar vooral ook een toepassingsgerichte component: gericht op het verbeteren van een probleemsituatie t.a.v. het welzijn van duiven. In sommige gevallen voert de WOWD het onderzoek zelf uit, maar ook verstrekt de WOWD onderzoeksopdrachten aan een samenwerkende partner, zoals een hogeschool of universiteit. Een overzicht van de belangrijkste onderzoeken in opdracht van de NPO/WOWD vindt u op onze publicatiepagina’s.

Technisch onderzoek duivenwagens
De WOWD heeft voor diverse Afdelingsbesturen technisch onderzoek verricht naar het functioneren van de mechanische ventilatiesystemen in hun duivenwagens. Deze systemen zijn cruciaal om de duiven bij een optimaal leefklimaat naar de losplaats te vervoeren. Op basis van metingen geeft de WOWD praktische adviezen aan Afdelingsbesturen om het functioneren van duivenwagens te verbeteren.

Meteorologische case studies
In het verleden zijn er soms vluchten geweest met een abnormale thuiskomst van de duiven. Van een aantal van deze vluchten heeft de WOWD een zogenaamde ‘case study’ (ook wel: gevalsstudie; d.w.z. een onderzoek van een specifiek geval of situatie) uitgevoerd om te bepalen welke factoren – zoals weersfactoren of aardmagnetische verstoringen – de abnormale thuiskomst hadden veroorzaakt. Deze case studies hebben het belang aangetoond van het volgen van lossingsrichtlijnen. Deze richtlijnen beschrijven op basis van meteorologisch onderzoek welke factoren een gunstige, neutrale, ongunstige of zeer ongunstige invloed hebben op de thuiskomst van de duiven.

Kennisoverdracht

Tot slot is de WOWD actief in het overdragen van kennis over het diervriendelijk houden, vervoeren en lossen van postduiven. WOWD leden geven regelmatig lezingen bij Afdelingsbijeenkomsten of duivensportevenementen. Wanneer daar aanleiding toe is, schrijft de werkgroep artikelen voor de duivensportbladen en de Op (de) Hoogte nieuwsbrief van de NPO.